AKTUALITY

 

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov  je poskytovateľom mediačných služieb, ktorý je zapísaný v zozname mediačných centier vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 56.

 

Riešime výlučne len 

PRÁVNE SPORY  

občianskoprávne; obchodno – záväzkové; rodinnoprávne; pracovnoprávne,   spotrebiteľské


AKO POSTUPOVAŤ  ?

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese:  mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o 

Vyplňte  KONTAKTNÝ FORMULÁR  a  zašlite ho na e-mailovú adresu : mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o  

Zatelefonujte na telefónne číslo +421 948 10 43 73