AKTUALITY

 

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov  je poskytovateľom mediačných služieb, ktorý je zapísaný v zozname mediačných centier vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 56.

Riešime spory 

občianskoprávne; obchodno – záväzkové; rodinnoprávne; pracovnoprávne   spotrebiteľské


AKO POSTUPOVAŤ  ?

Košice – počas úradných hodín navštívte KANCELÁRIU PRVÉHO KONTAKTU mediačného centra  nachádzajúcu sa v budove MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE,  Tr. SNP č. 48/A, 040 01 Košice , vstupné podlažie, Trakt E, miestnosť č. 82a)

Prešov – navštívte Mestský úrad na Hlavnej ulici č. 73, kde nás nájdete každú stredu v čase od 15:00 – 17:00 hod alebo na Požiarnickej ulici č.17 Prešov po telefonickom dohovore na tel. č. +421 908 65 69 71

a l e b o 

Vyplňte  KONTAKTNÝ FORMULÁR  a  zašlite ho na e-mailovú adresu : mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o  

Zatelefonujte na telefónne číslo +421 948 10 43 73

NÁSLEDNE VÁM ZABEZPEČÍME INFORMATÍVNE STRETNUTIE S MEDIÁTOROM MEDIAČNÉHO CENTRA registrovaným v  Zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, v rámci ktorého bude mať možnosť prekonzultovať možnosti riešenia Vášho právneho sporu z oblasti občianskeho, obchodného, rodinného alebo pracovného práva, resp. spotrebiteľského sporu, mimosúdnou cestou ako aj vykonať diagnostiku tohto sporu z hľadiska vhodnosti jeho riešenia prostredníctvom mediácie.

Poznámka: Informatívne stretnutie sa nespoplatňuje. Poskytovateľ mediačných služieb v zmysle Sadzobníka poplatkov účtuje za tento úkon len manipulačný poplatok vo výške 5,-eur, ktorý zahŕňa náklady spojené so zabezpečením a vykonaním informatívneho stretnutia. 


KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU 

MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, Tr. SNP 48/A, Košice, vstupné podlažie, Trakt E, miestnosť 82a) neďaleko Stavebného úradu 

DSC_0045