AKTUALITY

 

 

ZAHÁJENIE ČINNOSTI STÁLEJ MEDIAČNEJ A PROBAČNEJ SLUŽBY V MESTE KOŠICE

Dňa 1. augusta 2018 o 8.00 hod. , v spolupráci s Mestom Košice, zahajujeme činnosť stálej bezplatnej Mediačnej a Probačnej služby pre občanov a obyvateľov mesta Košice, ktorá sa bude realizovať každú stredu v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. a každý piatok v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. priamo v budove Magistrátu mesta Košice, v kontaktnej klientskej zóne pri okienku č. 7.

Cieľom Mediačnej a Probačnej službyje :

  • poskytovať občanom a  obyvateľom mesta Košice bezplatné konzultácie a informatívne stretnutia, v rámci ktorých budú mať príležitosť prekonzultovať s odborne kvalifikovanými osobami možnosti riešenia ich konfliktov resp. právnych sporov z oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva mimosúdnou cestou ako aj vykonať diagnostiku ich sporu z hľadiska vhodnosti jeho riešenia prostredníctvom mediácie
  • v spolupráci s našimi partnermi z oblasti ochrany spotrebiteľov poskytovať bezplatné spotrebiteľské  poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov mimosúdnymi formami
  • v oblasti trestnej mediácie a probácie poskytovať občanom a obyvateľom mesta Košice základné informácie o možnostiach vedenia mediácie v trestných veciach, inštitúte probácie a pomoci obetiam trestných činov .

https://www.kosiceonline.sk/kosicania-budu-moct-vyuzit-mediacnu-a-probacnu-sluzbu#article-conten

http://www.kosice.sk/article.php?id=21525

https://kosicednes.sk/udalosti/kosicania-maju-k-dispozicii-bezplatne-mediacne-probacne-sluzby/

 

 Čo je Mediácia?

 

– sa dozviete z relácie odvysielanej dňa 28.05.2018  a zverejnenej na stránke 

KOŠICE:DNES – Televízia.

https://kosicednes.sk/tv/co-je-mediacia/#

Rozhovor pre televíziu poskytla JUDr. Renáta Dolanská,

riaditeľka Mediačného centra mimosúdneho riešenia sporov ALTERNATÍVA

 


 

V TV LUX bola dňa 22.03.2018 odvysielaná relácia na tému: Každodenné konflikty nám prerastajú cez hlavu. Mediácia núka pri ich riešení možnosti, o ktorých mnohí ani netušia.

Hosťami relácie bola JUDr. Renáta Dolanská a Mgr. Eva Račková, PhD.

https://www.tvlux.sk/archiv/play/14568

 


 

 

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov  je poskytovateľom mediačných služieb, ktorý je zapísaný v zozname mediačných centier vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 56.

Riešime spory : 

  • občianskoprávne
  • obchodno – záväzkové
  • rodinnoprávne
  • pracovnoprávne
  • spotrebiteľské

AKO POSTUPOVAŤ  ?

 

Košice – počas úradných hodín navštívte KANCELÁRIU PRVÉHO KONTAKTU mediačného centra  nachádzajúcu sa v budove MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE,  Tr. SNP č. 48/A, 040 01 Košice , vstupné podlažie, Trakt E, miestnosť č. 82a)

Prešov – navštívte Mestský úrad na Hlavnej ulici č. 73, kde nás nájdete každú stredu v čase od 15:00 – 17:00 hod alebo na Požiarnickej ulici č.17 Prešov po telefonickom dohovore na tel. č. +421 908 65 69 71

a l e b o 

Vyplňte  KONTAKTNÝ FORMULÁR  a  zašlite ho na e-mailovú adresu : mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o  

Zatelefonujte na telefónne číslo 055 381 26 21

NÁSLEDNE VÁM ZABEZPEČÍME INFORMATÍVNE STRETNUTIE S MEDIÁTOROM MEDIAČNÉHO CENTRA registrovaným v  Zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, v rámci ktorého bude mať možnosť prekonzultovať možnosti riešenia Vášho právneho sporu z oblasti občianskeho, obchodného, rodinného alebo pracovného práva, resp. spotrebiteľského sporu, mimosúdnou cestou ako aj vykonať diagnostiku tohto sporu z hľadiska vhodnosti jeho riešenia prostredníctvom mediácie.

Poznámka: Informatívne stretnutie sa nespoplatňuje. Poskytovateľ mediačných služieb v zmysle Sadzobníka poplatkov účtuje za tento úkon len manipulačný poplatok vo výške 5,-eur, ktorý zahŕňa náklady spojené so zabezpečením a vykonaním informatívneho stretnutia. 


 

Riešenie konfliktov mediáciou v televízii LUX

Bez názvu

 

KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU 

MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, Tr. SNP 48/A, Košice, vstupné podlažie, Trakt E, miestnosť 82a) neďaleko Stavebného úradu 

DSC_0045


Alternatívne metódy riešenia sp
orov