AKTUALITY

SPOLOČNOSŤ OCHRANY SPOTREBITEĽOV (S.O.S) Poprad

Vás týmto pozýva na bezplatný tréning

– Consumer Law Ready –

Pripravení na spotrebiteľské právo

Vážení MSP,

touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na bezplatný interaktívny kurz:  Consumer Law Ready –  Pripravení na spotrebiteľské právo,  ktorého hlavným cieľom je rozvíjať zručnosti pri vybavovaní spotrebiteľských podnetov a zvyšovať informovanosť o kľúčovej legislatíve a aktuálnych zmenách v oblasti spotrebiteľskej legislatívy na úrovni EÚ a ich aplikácii na Slovensku.

Tento vzdelávací kurz organizuje spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov ako
súčasťou celoeurópskeho projektu s názvom Consumer Law Ready, ktorý je iniciatívou Európskej
komisie a Eurochambers (The Association of European Chambers of Commerce and Industry).

Školenie sa uskutoční prezenčnou formou. 

Máte možnosť vybrať si z dvoch termínov, v ktorých sa školenie uskutočňuje :  a to  dňa 24.8.2022 v čase od 17:00 do 20:00 alebo dňa 8.9.2022 v čase od 17:00 do 20:00.

Školenie bude prebiehať v priestoroch školiaceho strediska REAL POINT KRMANOVA  na ul. Krmanova 6, Košice. 

 

Lektorkami školenia sú JUDr. Renáta Dolanská a Mgr. Petra Čakovská.

 
Čo môžete od kurzu očakávať?

Získate prehľad o kľúčových ustanoveniach spotrebiteľského práva ako sú povinnosti predajcov a poskytovateľov služieb, právo na odstúpenie od zmluvy, záručné doby, nekalé obchodné praktiky, digitálne práva a povinnosti poskytovateľov digitálnych služieb, s dôrazom na efektívne riešenie spotrebiteľských sporov v týchto oblastiach.

Absolvovaním kurzu tiež získate:

 prehľad o kľúčových EÚ a národných nariadeniach a legislatíve a ako ich aplikovať na
Slovensku
 skúsenosť s praktickými cvičeniami a technikami, ako si lepšie poradiť so spotrebiteľskými
sťažnosťami
 prístup ku komunite ďalších profesionálov
 kvalitné vzdelávacie materiály a zdroje informácií, ktoré vám pomôžu v ďalšej práci
 informácie, ktoré vám pomôžu skvalitniť vaše služby

Na kurz sa môžete prihlásiť zaslaním emailu na adresu: edukacne.centrum.mrs@gmail.com

Bližšie info o kurze a prihlasovacom procese získate emailom zaslaným na adresu:  edukacne.centrum.mrs@gmail.com

alebo cez stránky : www.sospotrebitelov.sk,  prípadne, www.consumerlawready.eu .

Tešíme sa do skorého videnia !

…………………………………………………………

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov  je poskytovateľom mediačných služieb, ktorý je zapísaný v zozname mediačných centier vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 56.

 

Riešime výlučne len 

PRÁVNE SPORY  

občianskoprávne; obchodno – záväzkové; rodinnoprávne; pracovnoprávne,   spotrebiteľské


AKO POSTUPOVAŤ  ?

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese:  mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o 

Vyplňte  KONTAKTNÝ FORMULÁR  a  zašlite ho na e-mailovú adresu : mediacnecentrum@gmail.com

a l e b o  

Zatelefonujte na telefónne číslo +421 948 10 43 73