Zoznam mediátorov

 

JUDr. Renáta Dolanská

img_7434

zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 93

Adresa kancelárie: ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov

kontakt: +421 055 6221 560

 

Mgr. Jozef Bialončík

img_7425
 zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1151

Adresa kancelárie:  Dulova Ves 149, 08252  Dulova Ves

kontakt: +421 908 656 971

 Mgr. Stanislav Semanco

img_7515

zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1436

Adresa kancelárie: ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov

kontakt: +421 908 676 512

JUDr. Aurita Trojčáková

img_7492

zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1587

kontakt: +421 904 245 072

 

 

Mgr. Monika  Čabaiová

IMG_7452-e1472299392528-683x1024

 zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č.1701

Adresa kancelárie: ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov

kontakt: +421908 652 610