Zoznam mediátorov

 

JUDr. Renáta Dolanská

img_7434

zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 93

Adresa kancelárie: ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov

kontakt: +421 055 6221 560

 

Mgr. Jozef Bialončík

img_7425
 zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1151

Adresa kancelárie:  Dulova Ves 149, 08252  Dulova Ves

kontakt: +421 948 207 916

JUDr. Aurita Trojčáková

img_7492

zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1587

kontakt: +421 904 245 072

 

JUDr. Ľudmila Števáková

zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1653

kontakt: +421 948 944 244

Ing. Mária Imrichová

zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1587

kontakt: +421 905 986 995