Výročné správy mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov

Správy o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov spracovaná na základe §11 ods. 6 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

2023 SPRAVA spotrebitelske spory