KONTAKT

 Nájdete nás v Košiciach
aj v Prešove

 

Košice:

ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov

Kancelária prvého kontaktu:

Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48A,
prízemie trakt E, číslo dverí 82a

 

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok: 08:00 – 15:30

Utorok:     08:00 – 15:30

Streda:     08:00 – 18:00

Štvrtok:    08:00 – 15:30

Piatok:     08:00 – 14:30

 

Prešov:

Mestský úrad Hlavná ulica č. 73
každú stredu v čase od 15:00 – 17:00 hod.

alebo v kancelárii mediačného centra na ulici Požiarnická  ulici č.17 v Prešove, kde sa s Vami radi stretneme

po telefonickom dohovore na tel. č. +421 908 65 69 71

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: mediacnecentrum@gmail.com

 

Sídlo a adresa na doručovanie:
Kováčska 69, 040 01 Košice – Staré mesto

 

Nájdete nás aj na sociálnej sieti FACEBOOK

Alternatíva Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov

Dolanská&partners