Rada mediátorov

JUDr. Renáta Dolanská, zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 93

Mgr. Jozef Bialončík, zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1151

JUDr. Aurita Trojčáková zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1587

JUDr. Ľudmila Števáková, zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1653

Ing. Mária Imrichová, zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 924