Rada mediátorov

JUDr. Renáta Dolanská, zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 93

Mgr. Jozef Bialončík, zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1151

Mgr. Stanislav Semanco, zapísaný v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1436

JUDr. Aurita Trojčáková zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1587

Mgr. Monika Čabaiová, zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev.č. 1701